Serdecznie zachęcamy do przekazania 1% podatku dochodowego na Lubuskie Stowarzyszenie Osób Z Chorobą Parkinsona i Ich Rodzin.

Aby tego dokonać należy w rozliczeniu roczny PIT w sekcji wniosek o przekazaniu 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) w pozycji "Numer KRS" wpisać 0000169865. Należy także wypełnić pozycję "Cel szczegółowy 1%" wpisując PARKINSON -0000257965 i zaznaczyć pole "Wyrażam zgodę"

Plakat zachęcający do przekazania 1% podatku na stowarzyszenie