Cele statutowe - Rozdz. II Statutu, paragraf 9:

Działanie na rzecz osób cierpiących na chorobę Parkinsona

Edukacja w chorobie Parkinsona

Ochrona i promocja zdrowia

Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie choroby Parkinsona

 

Powyższe cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez:

Integrację osób chorych

Poprawę jakości życia chorych

Prowadzenie edukacji dotyczącej choroby, postępowania dla lepszego funkcjonowania w chorobie

Popularyzowanie wiedzy o objawach, skutkach, najnowszych algorytmach leczenia

Organizowanie zebrań członków ze specjalistami – neurologiem, rehabilitantem (ćwiczenia gimnastyczne), psychologiem,  

Organizowanie zajęć z psychoterapii (poprzez choreoterapię, serię spotkań z psychoterapeutką), arteterapii,

Szkolenia dla opiekunów chorych – kontakt z Fundacją Żyć z Chorobą Parkinsona z Warszawy

Organizowanie poradnictwa prawnego

Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej

Podejmowanie starań w celu pozyskania środków na działalność statutową – w 2014 r. jeden projekt, w 2016 – 3 projekty, w 2017 – 2 projekty

 

Dotychczasowe formy aktywności

spotkania raz w miesiącu (w każdy trzeci czwartek) z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu

wizyty u dr. Rossy kilku pacjentów w Zielonej Górze - raz w miesiącu w każdy trzeci czwartek

rehabilitacja poprzez taniec – choreoterapia oraz systematyczną zbiorową gimnastykę

nawiązanie kontaktu z warszawskim stowarzyszeniem „Żyć z chorobą Parkinsona” wyjazdy rehabilitacyjne do Gościmia i nad Bałtyk do Pustkowa

jesienny wyjazd rehabilitacyjny do Przełaz w listopadzie 2014 r. 10 dni; z konkursu ze środków ROPS

organizacja Spotkań Bożonarodzeniowych (Wigilii)

organizacja spotkań Wielkanocnych łączonych z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób z Chorobą Parkinsona (11 kwietnia)

w roku 2015 była to Msza Święta i Koncert Armanda Perykietki (23.04.2015)

w roku 2016 uroczyste zebranie z tulipanami, ciastem, szampanem

nawiązanie kontaktów z Domem Dziennego Pobytu „Nestoria” (Senior Wigor)

nawiązanie kontaktu z Fundacją Ludzie Jesieni (spotkanie w maju 2016) proponującą bransoletki z informacją o chorym, którą będzie mógł odczytać ratownik medyczny gdy chory straci przytomność i zostanie do niego wezwana karetka pogotowia