Serdecznie zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety, dotyczącej zachorowalności na COVID-19 wśród chorych na Parkinsona przyjmujących amantadynę. Badania nad tą kwestią prowadzą dr hab. Dariusz Koziorowski oraz dr Stanisław Szlufik. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYp9c8iYiBSgWv6TYFHgUI6IzL6w9vGVo_yoCRk_IuI5Id-Q/viewform?fbclid=IwAR2zn_voHo7Q6CXYSuc5wPqtD03OyhIZvHppQ4_aZwzdn7SsQCgrPxaagI0

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy ze Stowarzyszenia,

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość starania się poprzez MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) o turnus rehabilitacyjny, np. do Gościmia lub w inne wybrane miejsce.

Szanse mają osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poświadczonym orzeczeniem komisji lekarskiej ds. orzekania o niepełnosprawności. (Osobom z lekkim stopniem komisja w MOPSie raczej turnusów rehabilitacyjnych nie przyznaje, bo w latach 2019-2020 było bardzo dużo wniosków). Wnioski do MOPSu można pobrać z ich strony, telefonicznie poprosić o ich przesłanie na wskazany adres lub odebrać osobiście przy ulicy Długiej 13.

Na razie ośrodki rehabilitacyjne są zamknięte, ale może niebawem wznowią działalność. Warto jednak jak najszybciej wnioski złożyć, bo wówczas szanse na otrzymanie skierowania są większe.

Gdyby osoby zainteresowane w tym samym czasie złożyły wnioski, wówczas z pismem przewodnim z naszego Stowarzyszenia moglibyśmy się starać o wyjazd w tym samym czasie w to samo miejsce. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się po informacje do 15.01.2021 roku do Ryszarda Sikorskiego – członka Zarządu (516 580 489).

 

 

Stowarzyszenie zaprasza wszystkie osoby, które zmagają się z chorobą Parkinsona i odczuwają potrzebę kontaktu z innymi, którzy zdążyli ją już „oswoić”. Bardzo często diagnoza jakiejkolwiek choroby, a zwłaszcza długotrwałej i nieuleczalnej, powoduje, iż chory popada w stany depresyjne. Niekiedy kontakt z innymi chorymi, którzy depresję pokonali, mają bardziej pogodne nastawienie do życia, może pomóc choremu. Podobnie członkowie rodziny w Stowarzyszeniu mogą poprzez kontakt z innymi opiekunami chorych, którzy mają dłuższy staż w opiece i kontakcie z chorobą uzyskać informacje dotyczące takich doświadczeń.  

 

Spotkania

Spotkania odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca (poza lipcem i sierpniem) w Domu Parafialnym przy parafii Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze ul. Chrobrego 8 .

  Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkania zostały zawieszone do odwołania.